Wymagania:
- Kreatywności, innowacyjności
- Sumienności w wykonywaniu obowiązków
- Zaangażowania w pracę