Wymagania:
- posiadanie uprawnień budowlanych
- doświadczenie w zarządzaniu zespołem
- umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań
- dobra znajomość pakietu MS Office