Wymagania:
Umiejętność organizacji pracy własnej i osób współpracujących.