Wymagania:
W zakres obowiązków osoby na tym stanowisku będzie wchodzić:
- kierowanie działem wentylacji w zakresie szeroko rozumianej polityki sprzedażowej
- kontakty handlowe z klientami
- koordynacja działań marketingowych