Wymagania:
W zakres obowiązków osoby na tym stanowisku będzie wchodzić:
- kierowanie działem klimatyzacji w zakresie szeroko rozumianej polityki sprzedażowej
- kontakty handlowe z klientami firmy
- realizacja planów sprzedażowych
- koordynacja działań marketingowych