Wymagania:

- bardzo dobra znajomość lokalnego rynku techniki grzewczej
- łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych
- umiejętności organizacyjne i logistyczne
- dobra znajomość języka angielskiego
- prawo jazdy kat. B