Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
- doświadczenie w zarządzaniu placówką handlowo - usługową
- bardzo dobra znajomość lokalnego rynku techniki grzewczej
- łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych
- umiejętności organizacyjne i logistyczne
- dobra znajomość języka angielskiego
- prawo jazdy kat. B
ZAKRES OBOWIąZKóW:
- koordynacja pracy podległych pracowników
- nadzór nad całym oddziałem
- zarządzanie sprzedażą
- tworzenie budżetu oddziału firmy
- nawiązywanie kontaktów z klientami i utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji
- obsługa aktualnych klientów
Firma oferuje:
- samodzielne stanowisko kierownicze
- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
- atrakcyjne wynagrodzenie