Wymagania:
- znajomość branży klimatyzacja/wentylacja/chłodnictwo od strony technicznej i handlowej
- znajomość technik sprzedaży i negocjacji