Wymagania:
Opis stanowiska:
-Merytoryczny i organizacyjny nadzór nad przebiegiem procesu montażu instalacji,
-Nadzór nad terminowością wykonywania prac,
-Rozliczanie % postępu robót dla podwykonawców oraz dla inwestora,
-Nadzór nad pracami firm podwykonawczych,
-Kontrola procedur związanych z pozyskiwaniem protokołów finansowych,
-Organizacja zaplecza i transportu.