Wymagania:
Umiejętności zarządzania i kierowania zespołem, umiejętności negocjacyjne, Znajomość branży wentylacja-klimatyzacja.
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie i obsługę klientów, politykę handlową i promocję hurtowni w regionie łódzkim.