Wymagania:
Doskonała znajomość branży HVAC,znajomość rynku producentów, wykonawców.Znajomość CAD ,prog.kosztorysowego np.Norma.Znajomość Prawa o zamówieniach publicznych.Doskonała organizacja pracy.
Umiejętność kierowania zespołem.