Wymagania:
Opis stanowiska:
- analiza dokumentacji ofertowo - projektowej (zapytania w ramach przetargów prywatnych oraz publicznych) - przygotowanie zapytań ofertowych kierowanych do podwykonawców i dostawców - analiza otrzymanych ofert oraz ich negocjowanie - przygotowanie ofert dla Inwestorów lub GW, tworzenie dokumentacji powykonawczej.