Opis stanowiska:
Którego zadaniem będzie koordynacja i nadzór nad współpracą z zewnętrzną strukturą serwisową na terenie Polski; przepływ wymaganych dokumentów; opiniowania zasadności procedur naprawczych; podejmowanie decyzji finansowych w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych; prowadzenie wymaganej dokumentacji

Wymagania:
wysokie umiejętności komunikacyjne
umiejętność prowadzenia kilku projektów równolegle
duża dyscyplina pracy pod presją czasu
umiejętność zarządzania dokumentacją