Opis stanowiska:
Obowiązkiem zatrudnionej osoby będzie:
- koordynowanie zespołem techników
- współpraca z Klientem
- pozyskiwanie ofert
- koordynacja telefoniczna lub osobista w przypadku wystąpienia awarii

Wymagania:
- uprawnienia elektryczne do 1kV
- znajomość przepisów prawa budowlanego
- otwartość, sumienność, terminowość
- wykazywanie się inicjatywą i proaktywność