Opis stanowiska:
Firma wentylacyjno-klimatyzacyjna zatrudni koordynatora ds wentylacji

Wymagania:
Nadzór nad realizacją prac instalacyjnych od strony organizacyjnej,technicznej i administracyjnej wraz z ich rozliczeniem. Operatywność i samodzielność w działaniu. Dobra znajomość branży wentylacyjnej.