Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za reprezentowanie firmy na powierzonym terenie, a w szczególności za współpracę z projektantami oraz
pozyskiwanie nowych projektów i ich koordynację. Będzie także zaangażowana we współpracę z Działem Sprzedaży w zakresie kontaktów handlowych na danym terenie.

Wymagania:
· doskonała znajomość rynku na powierzonym obszarze
· dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
· gotowość do częstych wyjazdów służbowych
· znajomość programu Auto CAD
· zmysł analityczno-technicznego
· samodzielność, dyscyplina i dynamizm w działaniu
· łatwość w nawiązywaniu kontaktów
· odpowiedzialność w zakresie zarządzania prowadzonymi projektami
· prawo jazdy kat. B