Wymagania:
- Umiejętność planowania i doskonała organizacja pracy własnej oraz osób podległych
- Silna motywacja i zaangażowanie do pracy