Opis stanowiska:
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie koordynację pracy inżynierów serwisu.
W pierwszym okresie zakładana jest praca osoby na stanowisku inżyniera serwisu.

Zakres wykonywanych zadań:
- Planowanie działań inżynierów serwisu w ramach doradztwa dla instalatorów, szkoleń, diagnostyki urządzeń
- w początkowym okresie obowiązki wynikające ze stanowiska inżynier serwisu (doradca techniczny) tj.:
- doradztwo techniczne dla dystrybutorów i instalatorów
- prowadzenie szkoleń i prezentacji technicznych dla dystrybutorów, instalatorów, pracowników firmy
- wsparcie instalatorów przy rozruchu systemów Mitsubishi Electric oraz wyrobów innych producentów
- wsparcie merytoryczne w zakresie obsługi zgłoszeń gwarancyjnych
- wyjazdy w ramach prowadzonych szkoleń lub serwisu
- koordynacja prac zewnętrznych ekip serwisowych w ramach prowadzonych przez firmę kontraktów serwisowych

Wymagania:
predyspozycje do stanowiska kierowniczego
- samodzielność w podejmowaniu decyzji,
- szybkość w podejmowaniu decyzji,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- umiejętność Planowania działań grupy w ramach wyznaczonego kierunku firmy
- gotowość do podróży służbowych,
praktyczna wiedza związana z układami chłodniczymi, wentylacyjnymi oraz grzewczymi,
- wiedza nt. obowiązujących przepisów w branży
- swobodna obsługa komputera (Office),