Wymagania:
oWysokie umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
oUmiejętność pracy w systemie zadaniowym z odpowiedzialnością za realizację postawionych celów
oSamodzielność, dynamizm i energia w działaniu
oWiedza merytoryczna na temat klimatyzacji i doświadczenie w kontaktach handlowych z sieciami budowlanymi