Wymagania:
- co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (wykonawcze, ewentualnie projektowe);
- zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, samodzielność;
- dynamiczna osobowość;
- wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
- orientacja na zadania;
- umiejętność analitycznego myślenia i prognozowania;
- prawo jazdy kat. B