Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe: mechanika, wentylacja, klimatyzacja itp.;
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych (wykonawcze, ewentualnie projektowe);
zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, samodzielność;
dynamiczna osobowość;
wysoki poziom zdolności interpersonalnych;
orientacja na zadania;
umiejętność analitycznego myślenia i prognozowania;
prawo jazdy kat. B.