Wymagania:
- posiadanie uprawnień wykonawczych
· znajomość prawa budowlanego oraz aktualnych przepisów branżowych,
· predyspozycje kierownicze,
· bardzo dobra organizacja pracy,
· operatywność,
· odpowiedzialność.