Opis stanowiska:
- kierowanie zespołem osób przygotowujących oferty w zakresie instalacji sanitarnych,
- wiedza merytoryczna w zakresie cen materiałów, dostawców materiałów,
- umiejętność zaprojektowania instalacji w opariu o projekt przekazany przez Inwestora,
- umiejętności negocjacyjne z dostawcami urządzeń materiałów, z Inwestorami i Generalnymi Wykonawcami,
- weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych urządzeń.

Wymagania:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych ( z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
- umiejętność organizacji, harmonogramowania i rozliczania robót instalacji sanitarnych,
- znajomość podstaw wyceny robót instalacyjnych,
- komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność,
- prawo jazdy kat. B,
- biegła obsługa programów kosztorysowych