Wymagania:
Podstawowe zadania do wykonania;
- zbudowanie działu handlowego i zarządzanie nim,
- pozyskiwanie nowych i obsługa klientów istniejących,
- bieżące raportowanie o osiąganych wynikach,
- prowadzenie polityki handlowej w regionie,
- promowanie firmy, oddziału i produktów w regionie