Wymagania:
Firma RINCAN Group zatrudni kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie instalacji sanitarnych