Wymagania:
Firma z branży wentylacji i klimatyzacji działająca na terenie południowej Polski poszukuje Kierownika robót izolacyjnych z uprawnieniami oraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie m.in.za:
- Opracowywanie harmonogramów realizacji robót i współpracę przy opracowywaniu budżetów budów
- Koordynowanie prac podwykonawców i nadzór nad realizacją projektu
- Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów prawa budowlanego