Opis stanowiska:
Opis stanowiska:

- uczestnictwo w fazie przygotowawczej inwestycji do uzyskania pozwolenia na budowę,

- nadzorowanie realizacji budowy i nadzór nad jakością prac,

- dbałość o terminową i zgodną z budżetem realizację inwestycji aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

- wypełnianie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego wynikających z prawa budowlanego, przepisów bhp oraz innych przepisów związanych z prawidłową realizacją inwestycji,

- koordynacja prac podwykonawców,

- dokonywanie odbiorów robót od podwykonawców.


Wymagania:
Wymagania:

- wyższe wykształcenie techniczne,

- minimum 10 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności sanitarnej

- swobodne posługiwanie się potrzebnym na danym stanowisku oprogramowaniem komputerowym,

- dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.