Opis stanowiska:
• Koordynacja robót związanych z instalacjami sanitarnymi i wentylacyjnymi
• Odbiory i nadzór nad wykonywanymi robotami w aspekcie poprawności technicznej
• Przygotowywanie dokumentacji, pozwoleń
• Codzienne wizyty i praca na budowie

Wymagania:
• znajomość prawa budowlanego
• posiadanie uprawnień budowlanych specjalność instalacje sanitarne i wentylacyjne
• wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
• umiejętność współpracy z ludźmi i egzekwowania wykonywanych prac
• własna działalność gospodarcza mile widziana