Wymagania:
1) wykonywanie zadań służby BHP wg obowiązujących przepisów;
2) planowanie, ocenianie, doradzanie i występowanie z inicjatywą w zakresie BHP;
3) kontrolowanie i wydawanie zaleceń;
4) analizowanie i informowanie o stanie i zagrożeniach w zakresie BHP;
5) rejestrowanie i dokumentowanie stanu i zdarzeń w dziedzinie BHP;
6) uczestniczenie w opracowaniu wewnętrznych regulacji prawnych;
7) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń w zakresie BHP
* wysoki profesjonalizm, rzetelność, samodzielność i odpowiedzialność
* umiejętność obsługi komputera
* prawo jazdy kat. B