Wymagania:
- Wykształcenie wyższe o specjalności: klimatyzacja, wentylacja, automatyka
- Znajomość branży chłodnictwo / klimatyzacja / wentylacja
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Prawo jazdy kat. B.