Opis stanowiska:
- nadzór nad pracami montażowymi
- sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowo- wykonawczych
- udział w procesie kosztorysowania i oferowania
- sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót

Wymagania:
znajomość pakietu MS Office, Auto Cad
umiejętność pracy w zespole
prawo jazdy kat B