Wymagania:
znajomość zagadnień związanych z automatyka i HVAC
rozumienie procesów inwestycyjnych i umiejętnosć kalkulacji kosztów
umiejętnosć przygotowywania oferty