Wymagania:
-mile widziana znajomość oprogramowania wspomagającego proces projektowania EPLAN;
- znajomość oprogramowania AutoCad;
- znajomość pakietu MS Office;
- znajomość polskich i europejskich standardów projektowania,
-znajomość norm i przepisów wynikających z Prawa Budowlanego