Opis stanowiska:
Tworzenie dokumentacji projektowej: budowlanej, wykonawczej i ofertowej w zakresie instalacji AKPiA systemów,
Uczestnictwo w pracach projektowych i badawczych,
Kierowanie oraz koordynacja międzybranzowa prac w zakresie AKPiA systemów wentylacyjnych na obiektach,
Uczestnictwo w projektowaniu, rozruchu, kalibracji, konserwacji instalacji,
Wykonywanie na polecenie przełożonych innych obowiązków zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami,

Wymagania:
Znajomość sterowników PLC (główni producenci – SAIA, SIEMENS…),
Umiejętność tworzenia wizualizacji w programach typu SCADA,
Uprawnienia energetyczne SEP do 1kV,
Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji elektryki i Automatyki,
Umiejętność pracy i tworzenia dokumentacji technicznej w zakresie elektryki i automatyki ,
Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi elektrycznych oraz elektroinstalacyjnych,
Znajomość zagadnień odnośnie napędów elektrycznych (silniki asynchroniczne, przetwornice częstotliwości),
Znajomość zagadnień dotyczących rozdzielnic zasilających i sterujących
Mile widziana znajomość zagadnień automatyki w zakresie wentylacji,
Mile widziane uprawnienia budowlane w zakresie projektowania instalacji elektryki i Automatyki.