Wymagania:
- doradztwo techniczne w zakresie produktu i oferowanych rozwiązań
- przygotowywanie ofert handlowych
- projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- znajomość AUTO CAD
- znajomość branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej