Wymagania:
Osoby te będą zatrudnione przy produkcji oświetlenia (procesy termoutwardzania i termoformowania oraz próżniowego nanoszenia farby).
Odpowiadać będą za: projektowanie, nadzór i optymalizację procesów technologicznych, uczestnictwo w uruchamianiu nowych procesów i produktów, szkolenie operatorów maszyn, zapewnienie odpowiedniej jakości, wydajności i bezpieczeństwa produkcji.