Opis stanowiska:
* nadzorowanie prac związanych z budową,
* prowadzenie dokumentacji budowlanej,
* organizacja i koordynacja prac podległych pracowników,
* współpraca z podwykonawcami,
* analiza i rozliczanie kosztów prowadzonych budów

Wymagania:
- mile widziane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych