Wymagania:
Poszukujemy kandydatów:
- Doskonale rozumiejących specyfikę sektora B2B
- Doskonale znających sytuację na rynku w branży HVAC
- Mających doświadczenie w tworzeniu i realizacji planów sprzedażowych
- Zorientowanych na realizację założonych celów
- Potrafiących nawiązywać oraz utrzymywać długofalowe kontakty z klientami
- Posiadających wysokie umiejętności przeprowadzania prezentacji oraz negocjacji
- Potrafiących komunikować się z osobami na różnych poziomach w hierarchii organizacji