Wymagania:
-znajomość zagadnień chłodnictwa, utrzymania ruchu urządzeń chłodniczych,
-znajomość minimum w stopniu podstawowym j. francuskiego lub w stopniu dobrym j. angielskiego;
-umiejętność obsługi komputera MS Office;
-zdolności menedżerskie