Wymagania:
wykształcenie kierunkowe wentylacja, kliatyzacja. Prawo jazdy.