Wymagania:
-Umiejętności dokonanie wstępnych obliczeń w celu doboru urządzeń i wsparcia procesu oferty,
-Prawo jazdy Kat. B
-Samodzielność, wysokie umiejętności organizacyjne
-Aktywne poszukiwanie i zdobywanie nowych klientów