Wymagania:
- znajomość programów InDesign, Corel i inne graficzne
- II grupa inwalidzka
Oferty przesyłać na adres:
Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o.
ul.Św.Wincentego 7, 61-003 Poznań
lub
rozwoj@systherm.pl