Wymagania:
montaż, serwisowanie układów automatyki sterującej instalacjami chłodniczymi
montaż i serwisowanie urządzeń chłodniczych