Wymagania:
-przygotowanie maszyn i urządzeń do procesu produkcyjnego pod względem ustawienia technicznego
-uruchamianie maszyn i urządzeń produkcyjnych
-dbałość o ciągłość produkcji poprzez bieżącą kontrolę maszyn i zapobieganie sytuacjom awaryjnym
-dokonywanie przeglądów oraz napraw uszkodzonych maszyn urządzeń i sprzętu