Wymagania:
Efektywnego zarządzania podległymi oddziałami oraz rozwijania działalności handlowej firmy w regionie zgodnie ze strategią firmy