Wymagania:
- Znajomość rynku branży HVAC &R
Wiedza techniczna z zakresu doboru i działania urządzeń HVAC&R
- świadomość biznesowa
- zdolność analizy i wnioskowania
- umiejętność delegowania zadań
i zarządzania zespołem