Wymagania:
Umiejętność dokonania wstępnych obliczeń w celu doboru urządzeń i wsparcia procesu tworzenia oferty
Duża motywacja do pracy