Wymagania:
Prowadzenie rozmów handlowych i prezentacji,
samodzielność planowania czasu pracy, wysokie zdolności komunikacyjne, interpersonalne, orientacja na cel, zdolność do budowania długofalowych relacji, wytrwałość, konsekwencja w działaniu.