Wymagania:
Dobre umiejętności komunikacyjne, duża samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań