Wymagania:
Obowiązki:
-Sprzedaż produktów i usług,
-Przygotowywanie ofert i negocjacje handlowe,
-Realizacja planów sprzedaży,
-Pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie współpracy z dotychczasowymi klientami z terenu województw: opolskiego i częściowo dolnośląskiego.